Loading ...

Komercjalizacja nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Doradztwo inwestycyjne

Optymalizacje podatkowe inwestycji

Organizacja finansowania

Doradztwo Prawne

Sprzedaż przedsiębiorstw

Programy inwestycyjne dla osób fizycznych oraz osób prawnych

Pozyskiwanie środków unijnych

Usługi architektoniczne

Aktualności
Concept Property Management Sp. z o.o.
Ul. Śliska 3 lok. 70
00-127 Warszawa

REGON: 147188780
NIP:5252586605
KRS: 0000506992

e-mail: biuro@conceptpm.pl

Poznaj nas
Concept Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to prywatne przedsięwzięcie Partnerów Założycieli, każdego z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym, łączących kompetencje z zakresu rynku nieruchomości, prawa oraz inwestycji kapitałowych.

Spółka posiada partnerów współpracujących w głównych centrach biznesu w Europie (Londyn, Paryż, Frankfurt, Luksemburg, Zurich, Amsterdam, Nikozja) oraz w innych częściach świata (Nowy Jork, Istambuł, Abu Dhabi, Montreal).

Concept Property Management Sp. z o.o. powstała w celu komercjalizacji i zarządzania istniejącymi, jak i nowo powstałymi nieruchomościami oraz strukturami optymalizującymi podatkowo posiadane portfele nieruchomości pod polskimi Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Nasza Spółka świadczy również usługi zarządzania, w tym strategicznego na rzecz podmiotów zainteresowanych restrukturyzacją portfeli nieruchomości w celu ich optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur polskich i zagranicznych.

Adresatami naszych usług są: banki, deweloperzy, inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni, firmy doradcze, fundusze private equity.

POSIADAMY wiedzę, doświadczenie i zasoby niezbędna nie tylko do budowania silnego i długoterminowego partnerstwa, ale także wzrostu wartości nieruchomości.

Cechuje nas:

Nasi partnerzy
Napisz do nas korzystając z poniższego formularza.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony!